Cáldo Verde, meáning “green broth” in Portuguese, is á tráditionál soup in Portugál máde with potátoes, kále or collárd greens,